Tuyển sinh

Chính sách ưu đãi

  • Giảm 30% học phí: Con CB – NV – GV của trường.

  • Giảm 20% học phí cho người thứ hai và ba: Anh chị em ruột cùng học tại trường.

  • Giảm 5% học phí: đóng học phí một học kỳ.

  • Giảm 10% học phí: đóng học phí cả năm học.

Lưu ý

  • Học sinh thuộc nhiều tiêu chuẩn miễn giảm sẽ được chọn một tiêu chuẩn có mức miễn giảm cao nhất.

  • Phần phí giảm sẽ tính trên học phí không bao gồm tiền ăn, sinh hoạt phí và các chi phí khác (nếu có).

  • Quy định ưu đãi này có thể thay đổi theo từng năm học phụ thuộc vào chính sách của nhà trường.

Đăng ký nhập học
Đăng ký

Đăng ký nhập học