Các hoạt động

CÂU LẠC BỘ STEAM

TRƯỜNG TH, THCS, THPT NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Điểm nổi bật của STEAM là kết nối, liên hệ thông tin giữa các lĩnh vực vào trong thực tế. Các thí nghiệm, hoạt động thực tiễn thường xuyên diễn ra để các em có thể thảo luận, tự rút ra kết luận và ghi nhớ sâu sắc.  

Giáo dục STEAM là trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Các kiến thức và kỹ năng này phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày.

Con đường đưa học sinh đến với Câu lạc bộ STEAM sẽ vô cùng thú vị. Nhà trường luôn luôn chú trọng và không ngừng nâng cao, trang bị kịp thời các thiết bị, công cụ hiện đại, giúp các em trải nghiệm và khám phá hiệu quả nhất.

Hình ảnh về CLB: