SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT NGUYỄN TRI PHƯƠNG

 

 

 KẾT QUẢ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

 

STT

Tên môn

Tên bộ sách

Tên tác giả

1

Tiếng Việt 1

Bộ sách Chân trời sáng tạo

(Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Xuân Yến.

2

Toán 1

Bộ sách Chân trời sáng tạo

(Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam)

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.

3

Đạo đức 1

Bộ sách Chân trời sáng tạo

(Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam)

Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần Thanh Bình (Chủ biên), Trần Minh Hường, Lê Phương Trí, Trần Hoàng Túy.

4

Tự nhiện xã hội 1

Bộ sách Chân trời sáng tạo

(Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam)

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Phạm Phương Anh, Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng.

5

Giáo dục thể chất 1

Bộ sách Chân trời sáng tạo

(Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam)

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Trần Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Nguyễn Hoàng Minh Thuận, Trần Minh Tuấn.

6

Âm nhạc

Bộ sách Chân trời sáng tạo

(Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam)

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng.

7

Mĩ thuật

Bộ sách Chân trời sáng tạo

(Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam)

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.

8

Hoạt động trải nghiệm

Bộ sách Chân trời sáng tạo

(Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam)

Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí.

9

Tiếng Anh

Bộ sách Chân trời sáng tạo

(Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Family and Friends

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Vân Ánh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

                                                                                                       

                                                                                                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                            (Đã ký)

 

                                                                                                                                     Huỳnh Bảo Quốc

 

Liên hệ

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Tri Phương

Địa chỉ: 112/48 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp.

Điện thoại: (028) 542 77 888 | Hotline: 0906 800 790