Thông báo về việc tham gia Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh thành phố lần 5 năm 2022, chủ đề "Cảm ơn những điều yêu thương"

Căn cứ Thông báo số 879-TB/ĐTN-BTN ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ quận Đoàn Gò Vấp, thông tin đến toàn thể học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 về việc tham gia Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh thành phố lần thứ 5 năm 2022, chủ đề “Cảm ơn những điều yêu thương”.

Thông tin chi tiết về hội thi trong thông báo đính kèm:

hoi thi sang tac van hoc 01

hoi thi sang tac van hoc 01

Liên hệ

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Tri Phương

Địa chỉ: 112/48 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp.

Điện thoại: (028) 542 77 888 | Hotline: 0906 800 790