Thực hiện Kế hoạch số 2941/KH-SGDĐT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022 (file đính kèm).

Trường TH, THCS và THPT Nguyễn Tri Phương xây dựng kế hoạch số triển khai Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm 2021 với mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, đồng thời tổ chức nhiều hình thức đa dạng, sân chơi bổ ích cho học sinh tìm hiểu pháp luật, góp phần đảm bảo an toàn trường học.

Nội dung cụ thể của Kế hoạch như sau:

hoi thi hs sv phap luat 1

hoi thi hs sv phap luat 1

hoi thi hs sv phap luat 1

hoi thi hs sv phap luat 1

hoi thi hs sv phap luat 1

hoi thi hs sv phap luat 1

Liên hệ

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông Nguyễn Tri Phương

Địa chỉ: 112/48 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp.

Điện thoại: (028) 542 77 888 | Hotline: 0906 800 790