Hơn nửa thế kỉ qua, dưới ngọn cờ của ĐCS Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

Để đảm bảo an toàn, phòng chống xâm hại và bạo lực và nâng cao sức khỏe tâm thần, tâm lí xã hội cho trẻ em trong tình huống cách li tại nhà, UNICEF Việt Nam đưa ra một số lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ.

Kết nối

Quý phụ huynh có thể theo dõi tin tức và hình ảnh về trường trên các kênh bên dưới: