Trường Nguyễn Tri Phương
Về chúng tôi

Trường Nguyễn Tri Phương

Chúng tôi mong muốn xây dựng nên những chương trình đào tạo riêng biệt, trong đó mỗi cá nhân sẽ mang những bản sắc, năng lực và tài năng của riêng mình.

Trường NTP
Các hoạt động
Tin tức

Những hoạt động trải ngiệm thú vị, bổ ích luôn giúp các em hình thành và phát triển các giá trị và kỹ năng sống phù hợp. Được trải nghiệm, đó là cơ hội để các em ý thức được tầm quan trọng của việc học tập và quyết tâm nỗ lực cố gắng hơn nữa trong các lĩnh vực hoạt động của bản thân.

Thông tinTin tức

Câu lạc bộ STEAM
05 Tháng 7 2019

CÂU LẠC BỘ STEAM

TRƯỜNG TH, THCS, THPT NGUYỄN TRI PHƯƠNG

HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PCCC
01 Tháng 7 2019

HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PCCC

Đăng ký nhập học
Tuyển sinh

Đăng ký nhập học