TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN TRI PHƯƠNG

CLB bóng đá Trường Nguyễn Tri Phương

Thứ năm, 06/12/2018, 16:06

CLB bóng đá Trường Nguyễn Tri Phương với HLV chuyên nghiệp.