TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Chương trình giảng dạy

Tiểu học

Tiểu học

Với việc xây dựng và hình thành hiệu quả cho sự phát triển đồng đều về tri thức - thể chất – khí chất, Trường Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tri Phương cùng ...
Trung học cơ sở

Trung học cơ sở

Đối với bậc học THCS Trường TH, THCS THPT Nguyễn Tri Phương chú trọng đảm bảo dạy và học theo đúng chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Ngoài ra, trường còn tổ chức dạy tăng ...
Trung học phổ thông

Trung học phổ thông

Trường TH, THCS THPT Nguyễn Tri Phương chú trọng đào tạo bậc THPT của nhà trường bằng cách được tối ưu hóa từ chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Ngoài ra, trường còn tổ chức ...
Kết quả học tập

Kết quả học tập

Mặt khác, đáp ứng nhu cầu của PHHS muốn cho con em vào được các trường CĐ, ĐH sau khi đỗ tốt nghiệp phổ thông. Bởi vậy nhà trường đã hướng đến việc giảng dạy nâng cao và tiếp tục bồi ...