TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Chính sách ưu đãi

Chủ nhật, 01/07/2018, 12:39

* Chính sách ưu đãi :

+ Giảm 30% học phí: Con CB – NV – GV của trường.

+ Giảm 20% học phí cho người thứ hai và ba: Anh chị em ruột cùng học tại trường.

+ Giảm 5% học phí: đóng học phí một học kỳ.

+ Giảm 10% học phí: đóng học phí cả năm học.

* Lưu ý :

- Học sinh thuộc nhiều tiêu chuẩn miễn giảm sẽ được chọn một tiêu chuẩn có mức miễn giảm cao nhất.

- Phần phí giảm sẽ tính trên học phí không bao gồm tiền ăn, sinh hoạt phí và các chi phí khác (nếu có).

- Quy định ưu đãi này có thể thay đổi theo từng năm học phụ thuộc vào chính sách của nhà trường.