TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Chỉ tiêu tuyển sinh

Chủ nhật, 01/07/2018, 08:36

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NGUYỄN TRI PHƯƠNG


CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

Học Sinh Tiểu Học
Lớp  1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Tổng Số
40 20 20 20 20 120

 

Học Sinh Trung Học Cơ Sở
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng Số
20 20 20 20 80

 

Học Sinh Trung Học Phổ Thông
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Tổng Số
40 20 20 80